Galvenie principi

Zini savu produktu

Novērtējiet produktu izcelsmi, īpašības, iesaistītās puses un paredzēto lietojumu, lai nodrošinātu atbilstību.

Zini savu klientu

Apkopojiet informāciju par saviem klientiem un izveidojiet viņu riska profilus, lai mazinātu savus riskus.

Zini regulējumu

Uzziniet par noteikumu un likumu piemērošanu, nacionālajiem un starptautiskajiem sankciju režīmiem.