SANCTIONSPRO

Sazināties

Pārdošanas komanda

[email protected]

+371 25 649 569

Atbalsta komanda

Atbalsta centrs

[email protected]

Uzņēmums

SIA "Capitax PRO"

Reģ. Nr. 40203391670, Latvija

PVN Nr. LV40203391670

Dzirnavu iela 87, Rīga, LV-1011

[email protected]

capitax.eu

Galvenie principi

Zini savu produktu

Novērtējiet produktu izcelsmi, īpašības, iesaistītās puses un paredzēto lietojumu, lai nodrošinātu atbilstību.

Zini savu klientu

Apkopojiet informāciju par saviem klientiem un izveidojiet viņu riska profilus, lai mazinātu savus riskus.

Zini regulējumu

Uzziniet par noteikumu un likumu piemērošanu, nacionālajiem un starptautiskajiem sankciju režīmiem.